Lezingen

Wanneer je een spreker zoekt voor een seminar, congres, symposium, conferentie, of bij jou in je huiskamer, kun je bij mij terecht. Een lezing kan eenrichtingsverkeer zijn met informatieoverdracht of juist tweerichtingsverkeer met een openlijke discussie. De vorm en doelstelling stemmen we op voorhand af.

Mijn lezingen zijn altijd persoonlijk en daardoor ook kwetsbaar. Op de thema’s waarover ik spreek ligt nog vaak een laagje taboe. Maar ze liggen dicht bij mij en omdat ik ook graag als mezelf spreek, is de perfecte lezing er een waar ik ten minste één keer heb gestotterd. Heb je interesse in een lezing, neem vrijblijvend contact op om samen jouw wensen en mijn mogelijkheden te bespreken.

Enkele organisaties waarvoor ik heb gesproken;

Hoge school Avans, Den Bosch

Lister, Utrecht

Psychosenet, UMC Utrecht

Singer Symposium, Laren

De Mus, Tilburg

Social Run, Huiskamerconcerten

Deel je verhaal, Tilburg

Howie the Harp, Brabant

Meet the Experts, Haarlem

RIBW Alliantie

No one else sees the world the way you do, so no one else can tell the stories that you have to tell - Charles de Lint