WWW.EVIMAAKTALLESBESPREEKBAAR.NL

Wil jij de bespreekbaarheid van een thema bevorderen?

Ik maak het bespreekbaar door middel van:

  • Workshops
  • Praatgroepen
  • Paneldiscussies
  • Lezingen
  • Symposia
  • Trainingen
  • Cursussen
  • Coaching
  • Blogs
  • Vlogs

Als je hierover in contact wil komen en/of wil boeken, mail dan naar:

Bespreekbaarheid gaat over grenzen. Je eigen grenzen en die van de ander. Hoe neem je deze grenzen waar, wat doe je als je grenzen tegenkomt en ben jij je bewust van een eventuele overschrijding en de effecten daarvan?

Ik heb geleerd dat leren communiceren over grenzen niet alleen liefdevol maar ook waardevol is. Niet alleen in een behandelsetting of bij ontwikkelbegeleiding, ook in de relaties tussen mensen in allerlei vormen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ouder-kind, partner- en werkrelaties.

Slechts op de grenzen ervaren we intimiteit en hiermee is bespreekbaarheid een belangrijke sleutel tot duurzaam succesvolle relaties.

Ik bespreek thema’s als intimiteit, seksualiteit en grenzen maar ook (andere) onderwerpen die ons vaak ongemakkelijk laten voelen zoals suïcidaliteit, minderwaardigheid en onvervulde kindbehoeften. Ik bespreek deze overigens niet alleen zelf, ook help ik anderen om ze bespreekbaar te maken met elkaar.

Evi Victorine Henderikx