Evi maakt alles bespreekbaar

Bespreekbaarheid als mijn ultieme wapen

In deze podcast bij de scherpschutters bespreek ik de thema’s suïcidaliteit en seksueel misbruik.  Op zichzelf staand geen spannende thema’s voor me. Maar spreken over misbruik op een plek wat zo gelinkt is aan een plek waar misbruik plaatvond, maakte die dag alles anders. Met pijn in mijn buik begon ik, bevrijd van schuld en schaamte vertrok ik….