Ervaringsdeskundigheid

Naast mijn kennis uit opleidingen en cursussen, werk ik ook vanuit ervaringsdeskundigheid. Maar wat is ervaringsdeskundigheid nou eigenlijk?

Persoonlijke ervaring gaat over de betekenis die je geeft aan bepaalde gebeurtenissen in je leven. Door te reflecteren op jouw eigen ervaringen, deze met anderen te bespreken, elkaars ervaringen te delen en verschillende ervaringen onder de loep te leggen, ontstaat ervaringskennis.

Ervaringskennis stoelt op een breed spectrum aan ingrijpende levenservaringen of ervaringen met beperkingen waarbij sociale uitsluiting een van de gevolgen is. De verworven ervaringskennis gaat over hoe je met deze existentiële ervaringen omgaat. Dan gaat het om begrippen als veerkracht, eigen ontwikkeling, ontplooiing, weerbaarheid, herstel en eigen regie.

Hierin is het onderscheid tussen individuele en collectieve ervaringskennis belangrijk, omdat zo verschillen – en vooral ook overeenkomsten – duidelijk worden. Overeenkomsten die het persoonlijke, unieke aspect en ervaring overstijgen, vormen een rode draad in het ontwikkelen van (collectieve) ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigheid verwerf je door te reflecteren op je eigen ervaringen én die van anderen, daaruit collectieve ervaringskennis te filteren en deze aan anderen over te kunnen dragen of anderen te ondersteunen. Bij ervaringsdeskundigheid maak je ervaringskennis dienend aan het proces van de ander.

Indien nodig zet ik mijn ervaringskennis in, binnen trainingen, maar zeker ook binnen individuele begeleiding. Ik kijk naar jouw mogelijkheden en ik geloof dat alle antwoorden al in jou zelf aanwezig zijn, je ze zelf alleen nog niet hebt kunnen vinden. In jouw zoektocht naar ontwikkeling, heling of herstel kan ik je begeleiden, maar ik ben niet leidend. Keuzes binnen een proces wat we samen bewandelen maak je ten alle tijden zelf en de regie ligt in jouw eigen handen.

Mocht je interesse hebben, lees dan mijn blogs, of bekijk mijn vlogs en lezingen. Hier deel ik ervaringsverhalen over mijn ontwikkeling, heling en herstel, maar ook over de inzet van mijn ervaringskennis binnen mijn werk. Kortom mijn reis in dit leven.

It is costly wisdom that is bought by experience - Roger Ascham