CV Evi

Vanaf 1997 werkte ik negen jaar bij de koninklijke landmacht binnen diverse functies. Ik startte in een gevechtsondersteunende functie en ontwikkelde mij met een opleiding tot sportinstructeur. Hoewel ik nog erg jong en zoekende was, intrigeerde mij de invloed die mensen in groepen op elkaar hadden. Onze diepste behoeften en angsten komen we tegen in groepen, daar worden we gespiegeld en ontmoeten we onszelf via de ander. Mijn werk bij de Koninklijke Landmacht legde een basis voor het werken met groepen.

Vanuit daar maakte ik in 2006 de overstap naar Justitie, Pieter Baan Centrum. Als sportinstructrice was ik mede verantwoordelijk voor de observatie van mensen die onderzocht werden op de toerekeningsvatbaarheid ten tijden van het gepleegde delict. Daar waar ik bij de koninklijke landmacht sport inzette om mensen te trainen en vormen, zette ik bij het Pieter Baan Centrum sport in om gedrag te observeren. Ik werd mij bewust dat gedrag maar gedrag is. Hoe extreem dit in sommige gevallen ook kon zijn, gedrag gaat over wat iemand doet, niet over wie iemand is. Mijn werk bij het Pieter Baan Centrum legde een basis voor het werken met de diepere lagen dan enkel het gedrag van mensen.

Vanaf 2009 werkte ik op verschillende sportscholen waar ik steeds meer ontdekte dat lichaam en geest één zijn. Ik richtte mij meer op persoonlijke begeleiding omdat ik het contact met mensen in mijn werk wilde verdiepen, maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk het contact met mezelf wilde verdiepen. Ik besloot een half jaar op reis te gaan naar Azië en kwam tot het besef dat ik mezelf overal mee naar toe nam. En om werkelijk het contact met mijzelf aan te gaan, volgde een periode van persoonlijke heling, herstel en ontwikkeling. Een periode die niet nooit is opgehouden.

In 2013 startte ik als ervaringsdeskundig medewerker bij RIBW Brabant, waar ik verantwoordelijk was voor de implementatie van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Ik was onderdeel van een herstelbeweging in de Geestelijke Gezondheidszorg. Herstel betekent in dit verband niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. Het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit, het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij. 

Uiteindelijk ontwikkelde ik mij tot trainer, specialiseerde mijzelf in de gebieden intimiteit en seksualiteit en leerde nog meer over hoe lichaam en geest verbonden zijn. In deze periode werkte ik ook drie jaar in een regionaal uitstapprogramma voor prostituees, waar ik bevestigd werd dat de scheidslijn tussen goed en fout flinterdun is en wij als mens enkel heel kunnen zijn als we zowel onze donkere als lichte kant kunnen omarmen.

Mijn werk binnen de Geestelijke gezondheidzorg legde een basis in mezelf en mijn deskundigheid om de stap te kunnen maken naar het werken als zelfstandige.

Evi maakt alles bespreekbaar was allang geboren, maar werd in 2018 officieel gemaakt. Bespreekbaarheid is voor mij de sleutel tot duurzame relaties, ongeacht in welke setting mensen zich begeven. Zelfs zonder anderen is een eerlijk gesprek met onszelf de basis van verbinding, namelijk met onszelf.

Vanaf dit zelfde jaar ontwikkelde ik mij zowel persoonlijk als professioneel steeds meer in de schade, impact en gevolgen van seksueel misbruik in een mensenleven. En de samenhang van de weg die ik zowel privé als professioneel tot nu toe bewandelde, kwam hiermee steeds meer samen.

Mijn diensten zijn continu in ontwikkeling, omdat ikzelf continu in ontwikkeling ben. Via cursussen, opleidingen de tijd en het leven, verdiep ik mezelf steeds meer als trainer, coach en mens. 

Opleidingen en cursussen

2020 – Heden: Traumaseksuologie & psychodrama

2018: Seksuele ontwikkeling en werken met het vlaggensysteem    

2016 – 2018: Body & Mind Language basis, coach & trainer   

2016: Groepsdynamiek & didactiek

2014 – 2016: Counseling seksualiteit, loverboyproblematiek, seksverslaving

2013: Werken met eigen ervaring     

2002 – 2005: Sport- en bewegingscoördinator

Ontwikkelt

2018: Coachingstraject Kern Krachtig samen, Special Forces in Business

2018: Herstelreis van je leven, Special Forces in Business

2018: Cursus intimiteit en seksualiteit op de werkvloer, RIBW Brabant

2014: Cursus hulpverlener met ervaring, RIBW Brabant

Vrijwilligerswerk

2012 – 2013: Ervaringsdeskundige STIP GGZ Arnhem

2013: Ervaringsdeskundige CPJ Rivierduinen

2009: Begeleider Kindertehuis Cambodja

The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates