Ervaringsdeskundigheid

Deskundig over jouw eigen ervaring

Naast mijn kennis uit opleidingen en cursussen, werk ik ook met ervaringskennis. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Hoewel men er soms nog niet bij kan, zitten mensen vol hulp en krachtbronnen. Ik geloof dan ook dat iedereen deskundig is over zijn eigen ervaring. Maar ervaring deskundig inzetten in begeleiding, is een leerproces op zich. 

Ervaringskennis

Persoonlijke ervaring gaat over de betekenis die je geeft aan bepaalde gebeurtenissen in je leven. Door te reflecteren op jouw eigen ervaringen, deze met anderen te bespreken, ervaringen te delen en verschillende ervaringen onder de loep te leggen, ontstaat ervaringskennis. 

Hierin is het onderscheid tussen individuele en collectieve ervaringskennis belangrijk. Zo worden verschillen, en vooral ook overeenkomsten, duidelijk. Overeenkomsten die het persoonlijke, unieke aspect en ervaring overstijgen, vormen een rode draad in het ontwikkelen van (collectieve) ervaringskennis.

Vanuit al deze ervaringen kun je collectieve ervaringskennis filteren en anderen ondersteunen. Ervaringsdeskundigheid betekent dat je jouw ervaringskennis bewust en met zorg in kan zetten en dienend maakt aan het proces van de ander.

Jij bent leidend

Naast mijn verworven kennis uit opleidingen, is ervaringskennis een grote bron van kennis binnen mijn werkzaamheden.  Ik heb het vermogen ontwikkeld om op grond van mijn eigen ervaring ruimte te maken voor jouw ontwikkeling, herstel en/of heling.

Met al mijn weten en niet weten, kan ik je in jouw zoektocht begeleiden, maar ik ben nooit leidend. Keuzes binnen een proces wat we samen bewandelen maak jij zelf en de regie ligt in jouw eigen handen.

Nieuwgierig geworden? Lees dan mijn blogs, of bekijk mijn vlogs en lezingen. Hier deel ik verhalen over mijn ontwikkeling, heling en herstel, maar ook over de inzet van mijn (ervarings)kennis.

It is costly wisdom that is bought by experience - Roger Ascham