CV Evi

Jezelf ontmoeten via de ander

Vanaf 1997 werkte ik negen jaar bij de Koninklijke Landmacht binnen diverse functies. Ik startte in een gevechtsondersteunende functie, ondertussen ontwikkelde ik mij tot sportinstructrice. Hoewel ik nog erg jong en zoekende was, intrigeerde de invloed die mensen in groepen op elkaar hadden. Onze diepste behoeften en angsten komen we tegen in contact met anderen. Daar worden we gespiegeld en ontmoeten we onszelf via de ander. Mijn werk bij de Koninklijke Landmacht legde een basis voor het werken met groepen.

Wat je doet is niet wie je bent

Vanuit daar maakte ik in 2006 de overstap naar Justitie, Pieter Baan Centrum. Als sportinstructrice was ik ten tijde verantwoordelijk voor de observatie van mensen die onderzocht werden op de toerekeningsvatbaarheid ten tijden van het gepleegde delict. Waar ik bij de koninklijke landmacht sport inzette om mensen te trainen en vormen, zette ik bij het Pieter Baan Centrum sport in om gedrag te observeren. Ik werd mij bewust dat gedrag maar gedrag is. Hoe extreem dit in sommige gevallen ook kon zijn, gedrag gaat over wat iemand doet, niet over wie iemand is. Mijn werk bij het Pieter Baan Centrum legde een basis voor het werken met de diepere lagen dan enkel het gedrag van mensen.

Lichaam en geest zijn één

Vanaf 2009 werkte ik in verschillende functies op diverse sportscholen, waar ik steeds meer ontdekte dat lichaam en geest één zijn. Ik richtte mij meer op persoonlijke begeleiding omdat ik het contact met mensen in mijn werk wilde verdiepen. Eigenlijk wilde ik het contact met mezelf verdiepen. Ik besloot een half jaar op reis te gaan naar Azië en kwam tot het besef dat ik mezelf overal mee naar toe nam. En om werkelijk het contact met mijzelf aan te gaan, volgde een periode van persoonlijke heling, herstel en ontwikkeling. Een periode die niet nooit is opgehouden.

Je hoeft niet beter te worden

In 2013 startte ik als ervaringsdeskundig medewerker bij een regionale instelling beschermd wonen (RIBW), waar ik verantwoordelijk was voor de implementatie van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Ik was onderdeel van een herstelbeweging in de Geestelijke Gezondheidszorg. Herstel betekent in dit verband niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. Het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit, het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij. Uiteindelijk ontwikkelde ik mij tot ervaringsdeskundig trainer senior en specialiseerde mijzelf in de gebieden intimiteit en seksualiteit. In deze periode werkte ik ook drie jaar in een regionaal uitstapprogramma voor prostituees (RUPS). Binnen al deze rollen en werkzaamheden in de GGZ leerde ik dat seksualiteit geen activiteit is, maar een manier van zijn; dat mensen niet ziek zijn, men dus ook niet beter hoeft te worden; en dat mensen die hulp geven weinig verschillen van mensen die hulp zoeken.

Je bent al heel

Mijn werk leven en mijn persoonlijke leven groeide steeds dichter naar elkaar toe. Evi maakt alles bespreekbaar was allang geboren, maar werd officieel toen ik er zelf aan toe was. En dit raakt de kern van wat bespreekbaarheid voor mij is; bewegen met anderen vanuit verbinding met jezelf. Inmiddels geef ik enkele jaren training en coaching, individueel, voor groepen, en binnen diverse organisaties. Waar ik eerder leerde dat mensen al goed zijn zoals ze zijn, ontdekte ik steeds meer dat mensen niet alleen goed zijn zoals ze zijn, maar ook al heel. Hoe beschadigd iemand ook kan zijn en heelheid bijna onzichtbaar lijkt. Men kan soms niet meer bij zijn heelheid en heeft dan een ander nodig de weg terug te bewandelen naar zichzelf.

In ontwikkeling

Mijn diensten zijn continu in ontwikkeling, omdat ikzelf continu in ontwikkeling ben. Via cursussen, opleidingen en het leven, verdiep ik steeds meer als mens, trainer en coach.

Opleidingen en cursussen

2020 – Heden: Traumaseksuologie 

2018: Seksuele ontwikkeling en werken met het vlaggensysteem    

2016 – 2018: Body & Mind Language basis, coach & trainer   

2016: Groepsdynamiek & didactiek

2014 – 2016: Counseling seksualiteit, loverboyproblematiek, seksverslaving

2013: Werken met eigen ervaring     

2002 – 2005: Sport- en bewegingscoördinator

Mede ontwikkelt

Special Forces in Business:   

RIBW Brabant:

  • Cursus intimiteit en seksualiteit op de werkvloer
  • Cursus hulpverlener met ervaring

Projecten

RUPS Tilburg:

  • Webinars ‘hoe voer ik veilig mijn vak uit; de cariereswitch voor sekswerkers; het grijze gebied van de prostitutie.’                       
  • Klankbordgroep Seksworks

Humanitas Rotterdam:   

Vrijwilligerswerk

2012 – 2013: Ervaringsdeskundige STIP GGZ Arnhem

2013: Ervaringsdeskundige CPJ Rivierduinen

2009: Begeleider Kindertehuis Cambodja

Wil jij samenwerken, jouw eigen bespreekbaarheid of die van een specifiek thema bevorderen? Bekijk wat ik voor je kan doen. Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates