Vlogs

Verhalen delen verbindt

Vroeger deelden mensen veel meer verhalen met elkaar, dit was een manier om geleerde levenslessen van generatie op generatie door te geven. Het was een zeer krachtige manier om elkaar te helpen, te verbinden en anderen wijzer te maken. 

Door te delen kun je ervaren dat je open kan en mag zijn, dat je gehoord en gezien wordt. Men kan veel beter begrijpen wat je bezighoudt en doormaakt. Verhalen delen verbindt ons in de eerste plaats met onszelf, maar ook met anderen. 

Verhalen van anderen kunnen je inzicht, vertrouwen en hoop bieden. Het vertellen van verhalen kan helpen om contact te maken met pijn en verdriet wat is opgeslagen, zodat het weer in beweging mag komen.

Jouw zoektocht is niet wie je bent

Ook dragen verhalen het bij aan de-stigmatisering. Het laat zien dat zoektochten en worstelingen in het leven niet vertellen wie je bent, maar enkel één onderdeel is van jou in totaliteit.

Ook al worden er steeds minder verhalen van generatie op generatie doorgegeven. Verhalen hebben hun kracht nog niet verloren en net als vroeger, nog altijd een helpende, lerende en verbindende werking.

Vloggen is voor mij net als bloggen, een manier om een diversiteit aan thema’s bespreekbaar te maken. En anderen uit te nodigen tot bespreekbaarheid met elkaar.

The universe is not made of atoms, it's made of stories - Muriel Rukeyser