Prostitutie in beeld

Deze workshop is geschikt voor zorgverleners.

Een verborgen wereld

Ondanks dat er veel mensen die zorg ontvangen, ook werkzaam zijn binnen vrijwillige of onvrijwillige prostitutie, is het voor vele zorgverleners een verborgen wereld. 

Prostitutie is een wereld vol tegenstrijdigheden en er zijn veel gedachten over de bijproducten van prostitutie, zoals de overtuiging bij velen dat prostitutie altijd gelinkt is aan criminaliteit en mensenhandel. Maar is dit ook echt zo? En als prostitutie dan vrijwillig gekozen is, hoe vrijwillig is vrijwillig dan echt?

Invloed eigen achtergrond op beeldvorming 

Jouw eigen achtergrond als zorgverlener speelt mee in de beeldvorming. Dit maakt vanuit welke persoonlijke normen en waarden je de ander bekijkt en ligt ten grondslag aan de begeleiding en ondersteuning die je biedt.

Als zorgverleners zou je in de eerste plaats bewust moeten zijn van je persoonlijke normen en waarden t.a.v. prostitutie. Want niet alleen gemis aan kennis, ook -of misschien juist- jouw beeldvorming kan handelingsverlegenheid tot stand brengen.

Het keuzerecht

Stoppen met prostitutie ligt niet altijd binnen de wens of mogelijkheden. Wel zou iedereen het keuzerecht moeten hebben in veiligheid te doen wat men wil en kan. Mensen hierin begeleiden is dan ook een onderdeel van de zorgtaak en bespreekbaarheid is daar onlosmakelijk mee verbonden.

In deze workshop kun je als zorgverlener meer kennis opdoen over het grijze gebied van de prostitutie en onderzoeken welke invloed je eigen normen en waarden hebben op bespreekbaarheid.

Nieuwsgierig geworden? Download de digitale flyer of neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. 

What you see often depends on what you are looking for - Unknown