Prostitutie in beeld

Deze workshop bied ik aan zorgverleners.

Prostitutie is voor vele zorgverleners een verborgen wereld, ondanks dat er veel mensen die zorg ontvangen, ook werkzaam zijn binnen vrijwillige of onvrijwillige prostitutie.

Prostitutie is een wereld vol tegenstrijdigheden en er zijn veel gedachten over de bijproducten van prostitutie, zoals de overtuiging bij velen dat prostitutie altijd gelinkt is aan criminaliteit en mensenhandel. Maar is dit ook echt zo? En als prostitutie dan vrijwillig gekozen is, hoe vrijwillig is vrijwillig dan echt?

Jouw eigen achtergrond als zorgverlener speelt mee in de beeldvorming. Dit maakt vanuit welke persoonlijke normen en waarden je de ander bekijkt en ligt ten grondslag aan de begeleiding en ondersteuning die je biedt.

Als zorgverleners zou je in de eerste plaats bewust moeten zijn van je persoonlijke normen en waarden t.a.v. prostitutie. Jouw beeldvorming kan naast het gemis van zichtbaarheid en kennis over de prostitutie, handelingsverlegenheid tot stand brengen.

Stoppen met prostitutie ligt niet altijd binnen de wens of mogelijkheden. Wel zou iedereen het keuzerecht moeten hebben, in veiligheid te doen wat men wil en kan. Mensen hierin begeleiden is dan ook een onderdeel van de zorgtaak. Bespreekbaarheid is daar onlosmakelijk mee verbonden.

In deze workshop kun je als zorgverlener meer kennis opdoen over prostitutie en onderzoeken welke invloed je eigen normen en waarden hebben op bespreekbaarheid.

What you see often depends on what you are looking for - Unknown