Jouw seksualiteit!

Deze workshop bied ik aan mensen op persoonlijke basis.

De dans van toenadering en afstand

Bij seksualiteit denkt men vaak aan handelingen van lichamelijke aard, gericht op een ander, die gepaard gaan met lust en opwinding en voortkomen uit geslachtsdrift. Alsof dit nog niet ingewikkeld genoeg is, komen we in de daadwerkelijke omgang met onze seksualiteit veel meer uitdagingen tegen dan enkel lichamelijk van aard.

Jouw vroegere ervaringen bepalen mede hoe jij jouw vermogens tot fysieke en psychologische aanraking hebt ontwikkeld. Als kind heb je het gevoel nodig kwetsbaar te kunnen zijn, de ander te kunnen vertrouwen. Tegelijk groei je op met pijn, kwetsing of teleurstelling en leer je jezelf beschermen. Omdat je als mens de ander nodig hebt en tegelijkertijd bang kunt zijn van de ander, ontstaat er in contacten een continue dans van toenadering en afstand.

Wijs je jouw seksualiteit af, dan wijs je jezelf af

Vanuit onbewuste hechtingspatronen ontmoet je de ander en voel jij je aangetrokken tot de ander. Deze patronen worden onder andere zichtbaar in hoe jij intimiteit en seksualiteit ervaart en vormgeeft. Onbewust kun je een angstige, behoeftige of vermijdende seksualiteit ontwikkelen.  

Seksualiteit gaat in de basis om de verbinding met jezelf. Wijs je jouw seksualiteit af, dan wijs je jezelf af. Zonder deze verbinding met jezelf, is het moeilijk jezelf compleet te voelen. Je bent dan seksueel, maar ook emotioneel afhankelijk van de beweging van anderen, waardoor het moeilijk is voldoening en vervulling te ervaren.

Jezelf opnieuw ontmoeten

Deze workshop biedt je de ruimte om in een veilige omgeving jouw patronen in hechting, intimiteit en seksualiteit te ontdekken; jezelf te verkennen en opnieuw te ontmoeten. Naast deze workshop bied ik ook persoonlijke coaching binnen dezelfde thema’s.

Nieuwsgierig geworden? Download de digitale flyer of neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Sexuality is not a leisure or part-time activity. It is a way of being - Alexander Lowen