In contact met jouw seksualiteit

Deze workshop bied ik aan mensen op persoonlijke basis.

Bij seksualiteit denkt men vaak aan handelingen van lichamelijke aard, gericht op een ander, die gepaard gaan met lust en opwinding en voortkomen uit geslachtsdrift. Alsof dit nog niet ingewikkeld genoeg is, komen we in de daadwerkelijke omgang met onze seksualiteit veel meer uitdagingen tegen dan enkel lichamelijk van aard.

Contact bestaat uit zowel fysieke als psychologische aanraking door de ander. Onze vroegere ervaringen bepalen mede hoe we de vermogens tot fysieke en psychologische aanraking hebben ontwikkelt. Maar niemand groeit op zonder kwetsing, pijn of afwijzing.  De dans van toenadering en afstand ontstaat omdat we de ander nodig hebben en tegelijkertijd bang zijn van de ander.

Vanuit onbewuste hechtingspatronen ontmoeten we de ander en voelen we ons aangetrokken tot de ander. Via de ander proberen we de disbalans in onszelf te herstellen, maar vaak tevergeefs. Men kan onbewust een angstige, behoeftige of vermijdende seksualiteit ontwikkelen.

Seksualiteit gaat in de basis om de verbinding met onszelf. Wijzen we onze seksualiteit af, dan wijzen we onszelf af. Zonder deze verbinding kunnen we onszelf niet compleet voelen. We zijn dan emotioneel en seksueel afhankelijk van anderen, waardoor we emotioneel en seksueel geen voldoening ervaren. Onbewust zorgen we ervoor dat we onze hechtingspatronen en patronen in onze seksualiteit zelf in stand houden.

Deze workshop biedt je de ruimte om in een veilige omgeving jouw patronen in hechting en seksualiteit te verkennen en jezelf opnieuw te ontmoeten.

Sexuality is not a leisure or part-time activity. It is a way of being - Alexander Lowen