Gewenste intimiteiten

Deze workshop is geschikt voor alle soorten teams en organisaties.

Om grenzen aan te geven moet je een grens kunnen voelen

Als organisatie ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle mensen in de organisatie. Door protocollen en gedragsregels op te stellen, trachten organisaties ongewenste intimiteiten te voorkomen.

Iedereen in een organisatie is erbij gebaat dat persoonlijke grenzen worden gerespecteerd en niet overschreden. Daarvoor is een klimaat nodig waarbij het veilig genoeg is om in contact te komen met grenzen en deze bespreekbaar te maken.

Om grenzen aan te geven moet je in de eerste plaats je grens kunnen voelen. Wat ik in de praktijk steeds terug zie is dat veel mensen helemaal geen grenzen voelen, of er veel te laat mee in contact komen. 

Veiligheid speelt een belangrijke rol

De beleving van veiligheid speelt een belangrijke rol in het voelen en aangeven van grenzen. Wanneer men een grens niet voelt, komt men ook niet op het punt van (tijdig) grenzen aangeven. En wanneer men grenzen wel (tijdig) voelt, kan een pallet aan gedachten en overtuigingen voorkomen dat men deze alsnog niet aangeeft.

Hierdoor overschrijden mensen eigen en andermans grenzen gedurende de hele dag door. Vaak onbewust, onbedoeld en zonder slechte intenties, maar niet zelden met verstrekkende gevolgen.

Zo ontstaat een burn-out doordat men gedurende lange tijd over eigen grenzen gaat/laat gaan. Alle signalen die je lichaam op den duur aangeeft dat er een grens bereikt is, worden vaak voor een langere periode genegeerd.

Geen medewerkers die opkomen, maar mensen die uitkomen voor zichzelf

Wat gebeurt er als je begrenzen zoals je kent loslaat en omdraait?

De werkelijke vraag is namelijk niet hoe je ongewenste intimiteiten op de werkvloer voorkomt, maar hoe je gewenste intimiteiten op de werkvloer creëert. Begrenzing, niet door aan te geven wat je niet wil, maar door te delen wat je juist wel wil.

Intimiteit als basis, zodat medewerkers zich met elkaar verbonden voelen in het dagelijks werk; ze vertrekken vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle; men niet alleen effectiever werkt als medewerker, maar het hen ook helpt gelukkiger te zijn als mens; geen medewerkers die moeten opkomen voor zichzelf, maar mensen die durven uit te komen voor zichzelf.

Dat is wat iedere organisatie nodig heeft

Deze workshop bied ik samen met mijn partner Arie van Ingen (Zelf actief als coach met zijn eigen coachingsbedrijf Special Forces in Business).

Na deze workshop is het ook mogelijk om er een intensiever traject aan te verbinden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Download de digitale flyer of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual valuing - Rollo May