Intimiteit en seksualiteit in begeleiding

Ik hoor het vaak; ‘hoe maak ik intimiteit en seksualiteit bespreekbaar?’ En daar achteraan; ‘op die manier dat het niet ongemakkelijk voelt voor mij en de persoon die ik begeleid.’

Maar waarom zou bespreekbaarheid van intimiteit en seksualiteit niet ongemakkelijk mogen zijn?

Ervan uitgaande dat seksuele en relationele vorming start bij de geboorte en een continu proces gedurende het gehele leven omvat, zouden mensen die ondersteuning krijgen in hun geestelijk of lichamelijk welzijn, ook ondersteuning moeten krijgen bij hun ontwikkeling in intimiteit en seksualiteit. Deze ontwikkelingstaak is namelijk niet los te zien van andere ontwikkelingstaken, intimiteit en seksualiteit zijn immers contact- en omgangsvormen en hier onlosmakelijk mee verbonden.

Dit houdt in dat intimiteit en seksualiteit een vanzelfsprekend onderdeel van begeleiding van mensen zou moeten zijn.

Er heerst een veronderstelling dat als iemand problemen op het gebied van intimiteit of seksualiteit ervaart, hij er zelf wel over begint. Het tegendeel is waar. De drempel om een intieme of seksuele vraag te stellen, blijkt bijzonder hoog. Schaamte speelt een belangrijke rol. Maar diezelfde schaamte is ook waar te nemen bij coaches en zorgverleners. Met handelingsverlegenheid, on-bespreekbaarheid en soms, grensoverschrijdende situaties tot gevolg.

Binnen deze cursus kun je als coach en zorgverlener in een veilige omgeving ontdekken welke invloed jouw persoonlijke achtergrond heeft op de bespreekbaarheid van intimiteit en seksualiteit; leer je hoe grenzen direct verbonden zijn met bespreekbaarheid, maar ook met intimiteit en seksualiteit; Krijg je inzicht in intimiteit en seksualiteit in een bredere context en leer je deze te verbinden met de zingeving of zinloosheid van ons bestaan als mens.

Deze cursus is verrijkend voor jou als mens én professional.

Understand that sexuality is as wide as the sea - Derek Jarman