Hulp na seksueel misbruik

Pas toen ik het ging geloven ging het zien

De schade die seksueel misbruik met zich meebrengt is immens groot en heeft verstrekkende gevolgen op het bestaan van mensen. Herinneringen eraan kan men in ontreddering brengen. Maar ook kan de ervaring langdurig uit het bewuste geheugen verdwijnen, en soms zelf na jaren, zich plotseling weer aandienen.

Ruim twintig jaar therapie, acht diagnoses en veel aangerichte schade in mijn eigen leven verder, kwam ik erachter dat seksueel misbruik aan de grondslag lag van mijn worstelingen. Mijn denken, voelen en handelen was gebouwd op die beschadigde bouwsteen.

Het was een fundament wat verdoemd was om keer op keer in te storten, hoe ik ook mijn best deed een volwaardig leven op te bouwen. Pas toen ik het kon geloven, ging ik het zien voor wat het werkelijk was. En ondanks de lange reis die ik al had afgelegd, was dat pas het begin naar werkelijke heling en de weg terug naar mezelf.

Seksueel trauma is een duivelse verbinding

Er zijn veel mensen, die net als ik, die langdurig met klachten rond lopen, zonder door te hebben dat de schade van seksueel misbruik aan de grondslag ligt van hun steeds terugkerende worstelingen. Ook zijn er veel mensen die ondanks het ondergaan van bewezen werkende therapie, door blijven zoeken naar heling en herstel.

De combinatie van trauma en seksuele lust brengt een duivels verbinding in een mens aan. Het is deze complexe twist tussen lust, pijn, seksuele opwinding en de schokkende ervaring die in de innerlijke structuur van een mens bijna onoplosbare tegenstellingen aanbrengt, wat een grote invloed heeft op gevoelens en daden.

De gevolgen van de schade van seksueel misbruik wordt vaak niet gezien voor wat het werkelijk is, daarnaast raakt het onderwerp mensen zelf en laat het hen snel afhaken.

Seksueel misbruik is een aanslag op de ziel

Seksueel misbruik geeft in het leven wat erop volgt een gevoel van ontworteldheid, van dakloos zijn, niet thuis zijn bij jezelf. Het is een aanslag op de ziel. In dit gebied bevindt zich ook de menselijke spiritualiteit en de gevoelens van leven en dood. Dit basisgebied behoort ten alle tijden aan de orde te komen in een verwerkingsproces.

Mogelijk worstel jij met thema’s als;

 • Snel schuld en schaamte gevoelens
 • Gevoelens van diepe eenzaamheid
 • Onverklaarbare gevoelens van zinloosheid en somberheid
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Herhaling van misbruik situaties
 • Buitensporige boosheid en explosiviteit
 • Moeilijk keuzes kunnen maken
 • Je niet echt uit durven spreken
 • Het gemis van een zelfbeschermingssysteem
 • Overmatige zorg voor de ander
 • Bevroren gevoelsleven
 • Macht en/of onmacht gevoelens
 • Niet weten wie je bent
 • Leven met geheimen
 • Je lichaam voelt niet van jou
 • Verstoorde intimiteit
 • Besmette seksualiteit
 • Seksuele apathie
 • Dwangmatige seks
 • Twijfels over geaardheid of gender
 • Onverklaarbare lichamelijk klachten

 

Helen van seksueel misbruik betekent de diepte in duiken en er is geen short cut. De realiteit is dat het een lang en grillig herstelproces is. Dit kan niet alleen, dit hoeft ook niet alleen. Het vraagt veiligheid, liefde, moed, geduld en maatwerk.

Weer veilig wonen in je eigen lichaam

Soms zal je grote stappen zetten, soms lijkt het of je stilstaat of zelfs achteruit gaat. Alle bewegingen zijn logisch. De schade van seksueel misbruik heef diepe sporen nagelaten op emotioneel en lichamelijk vlak. De blokkades die je tegenkomt hebben een functie, of je ze nu wilt of niet. Ik kan je ondersteunen in het leren herkennen van deze wisselende bewegingen in jezelf en stap voor stap begeleiden in deze grillige weg. Tot je uiteindelijk weer thuis kan komen bij jezelf en veilig wonen in je eigen lichaam.

Begeleiding op hulp na seksueel misbruik bied ik vanuit de visie van Traumaseksuologie, aangevuld met andere opgedane kennis en ervaringen. Mocht je vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

De plek van de verwonding is de plek van de heling - Evi