Hulp na seksueel misbruik

Pas toen ik het ging geloven ging ik het zien

De schade die seksueel misbruik met zich meebrengt is immens groot en heeft verstrekkende gevolgen op het bestaan van mensen. Herinneringen eraan kan men in ontreddering brengen. Maar ook kan de ervaring langdurig uit het bewuste geheugen verdwijnen en soms, zelf na jaren, zich plotseling weer aandienen.

Ruim twintig jaar therapie, acht diagnoses en veel aangerichte schade in mijn eigen leven verder, kwam ik erachter dat seksueel misbruik én de bedding waarin dit kon plaatsvinden, aan de grondslag lag van mijn worstelingen. Veel van mijn denken, voelen en handelen was, zonder dat ik het doorhad, gebouwd op die beschadigde bouwsteen.

Ik had een fundament wat verdoemd was om keer op keer in te storten. Hoezeer ik ook mijn best deed een volwaardig leven op te bouwen, ik was blind gemaakt voor de werkelijkheid. Het geheim waarin de schade was aangebracht, was zelfs voor mijzelf lang een geheim. Pas toen ik het kon geloven, ging ik het zien voor wat het werkelijk was. En ondanks de lange reis die ik al had afgelegd, was dat pas het begin naar werkelijke heling en de weg terug naar mezelf.

Seksueel trauma is een duivelse verbinding

Er zijn veel mensen, die net als ik, langdurig met klachten rondlopen, zonder door te hebben dat de schade van seksueel misbruik aan de grondslag ligt van hun steeds terugkerende worstelingen. Ook zijn er veel mensen die ondanks het ondergaan van bewezen werkende therapie, toch geen heling en herstel kunnen vinden.

Een seksueel trauma is een heel specifiek trauma. De combinatie van trauma en seksuele lust brengt een duivels verbinding in een mens aan. Het is deze complexe twist tussen lust, pijn, seksuele opwinding en de schokkende ervaring die in de innerlijke structuur van een mens bijna onoplosbare tegenstellingen aanbrengt, wat een grote invloed heeft op gevoelens en daden. Hierdoor worden de gevolgen van de schade van seksueel misbruik vaak niet gezien voor wat het werkelijk is.

Seksueel misbruik is een aanslag op de ziel

Seksueel misbruik geeft in het leven wat erop volgt een gevoel van ontworteldheid, van dakloos zijn, niet thuis zijn bij jezelf. Het is een aanslag op de ziel. 

Mogelijk worstel jij met thema’s als;

 • Snel ervaren van schuld en schaamte gevoelens
 • Gevoelens van diepe eenzaamheid
 • Onverklaarbare gevoelens van zinloosheid en somberheid
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Herhaling van misbruik situaties
 • Buitensporige boosheid en explosiviteit
 • Moeilijk keuzes kunnen maken
 • Jezelf niet echt durven uitspreken
 • Jezelf niet kunnen beschermen
 • Jezelf overmatig willen beschermen
 • Overmatige zorg voor de ander
 • Geen of weinig contact met je gevoelsleven
 • Het ervaren van een bevroren gevoelsleven
 • Worstelen met macht en onmacht gevoelens
 • Niet weten wie je bent
 • Leven met geheimen
 • Je lichaam wat niet van jou voelt 
 • Verstoorde intimiteit
 • Besmette seksualiteit
 • Seksuele apathie
 • Dwangmatige seks
 • Twijfels over geaardheid of gender
 • Onverklaarbare lichamelijk klachten

Bij herstel en heling van seksueel misbruik is er geen short cut. De realiteit is dat het een lang en grillig herstelproces is. Dit kan niet alleen, dit hoeft ook niet alleen. Het proces vraagt veiligheid, liefde en geduld, maar ook moed, kracht en directheid. En zo uniek als jij bent, te allen tijde maatwerk.

Weer veilig wonen in je eigen lichaam

Soms zal je grote stappen zetten, soms lijkt het of je stilstaat of zelfs achteruit gaat. Alle bewegingen zijn logisch. De schade van seksueel misbruik heeft diepe sporen nagelaten op emotioneel en lichamelijk vlak. Ik kan je ondersteunen in het leren herkennen van de wisselende bewegingen in jezelf; het ontkluwen van het web wat zich in jou heeft genesteld; en stap voor stap begeleiden in deze grillige weg. Tot je uiteindelijk weer thuiskomt bij jezelf en veilig in je eigen lichaam kan wonen.

Begeleiding in herstel van de schade op seksueel misbruik bied ik onder andere vanuit de visie van Traumaseksuologie, aangevuld met emotioneel lichaamswerk vanuit Body and Mind Language en ervaringskennis. Ik bied je de ruimte om in een veilige omgeving de gevolgen van het seksueel misbruik af te pellen, jezelf te verkennen en uiteindelijk opnieuw te ontmoeten.

Mocht je twijfelen of jouw vraag passend is binnen de begeleiding die ik bied, neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. 

De plek van de verwonding is de plek van de heling - Evi